✘قالبـــــ ــهایـــــ ایـ ـکـ ـسـ ـــ✘

HoMe ☟ ρrofile ☟ ÐeSigηer


آنگآهـ کهـ آسمآنــ میــ بـآرد

مـــَنــ قطرهـ اﮮ

سرگـَـردآنــ میشَومــ

در دریــآﮮ مُحَبتـــِ تـــُـو غـَـرقـــ

و در خشکیــــِ آنـــ 

تکهـ تکهـ میشَومـــ
✘قالبـــــ ــهایـــــ ایـ ـکـ ـسـ ـــ✘
ڪافيڪـــــــسڪافيڪـــــــس
✘قالبـــــ ــهایـــــ ایـ ـکـ ـسـ ـــ✘بهمن 1391First
secondx
KafiXxx

Designed by : x-themes